Izrada stvarnih i digitalnih maketa na Fiumari

Nakon što su građani grada Rijeke i ostali posjetitelji imali priliku vidjeti hvalevrijedne modele maketa iz devet zemalja svijeta, započeli smo pripremati radionice brodomaketarstva i 3D modeliranja koje su se održale u sklopu festivala mora i pomorske baštine „Fiumare“. Festival je održan od 22. do 29. rujna u Rijeci, a djelatnici Hrvatskog saveza brodomaketara, kao redoviti učesnici u manifestacijama vezanih uz pomorstvo i brodogradnju, u sklopu istog organizirali su dvije radionice: radionicu izrade maketa tradicijskih brodova i brodica i radionicu korištenja 3D tehnologije u domeni brodomaketarstva.

Najveći interes za radionicu korištenja 3D tehnologije u domeni brodmaketarstva, koja je održana u prostorijama ''Laboratorija znanja'' (Centar tehničke kulture Rijeka) pokazali su učenici Pomorske škole Bakar i Tehničke škole Rijeka. Uz mentorstvo djelatnika Hrvatskog saveza brodomaketara učenici su stekli vještine i znanja modelirajući u programu SketchUP te su nakon dva školska sata uspjeli izraditi vlastitu maketu barke. Kroz zabavan i interaktivan način polaznici su naučili kako primjena 3D tehnologije pospješuje tradicijski način gradnje brodica.

U duhu tradicijskog načina gradnje brodica, djelatnici HSB-a pripremili su i radionicu izrade maketa tradicijskih brodova i brodica.  Lijepo vrijeme i atraktivne brodice u sklopu izložbenog kutka festivala „Fiumare“ privukle su mnoštvo posjetitelja, naročito djece i mladih koji su željeli izraditi svoju maketu brodice. Radionica je obuhvaćala izradu jednostavnih modela drvenih maketa neretvanske trupice, kajaka i rapske lađe koje su nakon slaganja polaznici zadržali kao uspomenu na ovaj događaj. Tijekom dvodnevne radionice izrade maketa brodova polaznici su naučili kako napraviti vlastitu maketu te su uživali u bogatoj ponudi otvorenog sajma na riječkoj rivi.