Udruga brodomaketara “Liburno”

Naziv organizacije: Udruga brodomaketara “Liburno”
Sjedište i adresa organizacije: Korzo 2a/II, 51000 Rijeka
Telefon: 051/ 211 305
Telefaks: 051/ 211 305
E-mail: -
Web: -
Ime i prezime predsjednika/ce: Luciano Keber
Ime i prezime tajnika/ce: Miroslav Tinova
Godina osnutka: 1998.g.
Datum upisa u registar: 10.11.1998.
Registarski broj: 08001034
Registrirana kod: Ured za opću upravu Primorsko-goranske županije
Zemljopisno područje djelovanja udruge: Primorsko-goranska županija
Broj članova udruge: 22

Brodomaketarska udruga “Liburno” iz Rijeke osnovana je 1998. g. iako su njeni članovi godinama ranije bili neformalno udruženi i djelovali potpuno isto kao i prije registriranja. Osnovana je u cilju poticanja i promicanja brodomaketarstva na području grada Rijeke i šire. Osnovni je cilj djelovanja i rada “Liburna” okupljanje sadašnjih i budućih brodomaketara kao i promicanje brodomaketarstva kroz organizirano, kvalitetno i stručno provođenje različitih aktivnosti usmjerenih na opismenjivanje i stručno usavršavanje mladeži, djelatnika i ostalog građanstva u domeni brodomaketarstva. Tako je već 1992. g. organizirana petnaesta izložba maketa brodova, do tada najveća izložba riječkih brodomaketara povodom 500. godišnjice otkrivanja Amerike, tj. Kolumbova prelaska Atlantika; u prizemnim izlozima robne kuće “RI” na Korzu, 18 riječkih autora izložilo je 67 maketa brodova.
Udruga okuplja osobe koje se bave brodomaketarstvom, izradom statičkih maketa brodova. Svi članovi aktivno izlažu na natjecanjima, državnim i međunarodnim, te čine većinu hrvatske reprezentacije na europskim i svjetskim natjecanjima i izložbama. Tradicionalno izlažu na brojnim smotrama: Dani tehničke kulture Rijeka, Riječki nautički sajam itd. Tijekom godina članovi udruge “Liburno” osvojili su brojna domaća i međunarodna odličja i priznanja. Članovi udruge Marin Iljadica, Željko Skomeščić i Luciano Keber imaju licencu za međunarodnog suca po pravilima Navige