Raspis - državno natjecanje 2012.

17. DRŽAVNO NATJECANJE BRODOMAKETARA
9. HRVATSKA OCJENSKA IZLOŽBA MAKETA BRODOVA «RIJEKA 2012»
PO PRAVILIMA NAVIGA
22. – 30.09.2012.,

MUZEJ GRADA RIJEKE I POMORSKI I POVIJESNI MUZEJ HRVATSKOG PRIMORJA RIJEKA

ORGANIZATORI
HRVATSKI SAVEZ BRODOMAKETARA
CENTAR TEHNIČKE KULTURE RIJEKA

SUORGANIZATOR

HRVATSKA ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE

POKROVITELJ

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

SUPOKROVITELJI

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA

Program - državno natjecanje 2012.

17. DRŽAVNO NATJECANJE BRODOMAKETARA
9. HRVATSKA OCJENSKA IZLOŽBA MAKETA BRODOVA «RIJEKA 2012»
PO PRAVILIMA NAVIGA
22. – 30.09.2012.,
MUZEJ GRADA RIJEKE I POMORSKI I POVIJESNI MUZEJ HRVATSKOG PRIMORJA RIJEKA

Poziv

Ukoliko se želite prijaviti na državno natjecanje brodomaketara molimo Vas da popunite dva obrasa:

  1. Obrazac za prijavu brodomaketara - ovaj obrazac popunite podacima brodomaketara koji se želi prijaviti na natjecanje.
  2. Obrazac za prijavu maketa - ovaj obrazac popunite podacima vezanim uz maketu broda koju želite prijaviti na natjecanje. Za svaku pojedinu maketu potrebno je nanovo popuniti obrazac.

Državno natjecanje - 2011.

16. državno natjecanje brodomaketara – 9. hrvatska ocjenska izložba maketa brodova “Rijeka 2011” po nacionalnim pravilima, organizirana je pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske, supokroviteljstvom Primorsko-goranske županije i Grada Rijeke od 10. do 22. prosinca 2011. godine u Multimedijalnom centru na Školjiću. Organizator izložbe i natjecanja je Centar tehničke kulture Rijeka i Hrvatski savez brodomaketara. Izložba je za javnost bila otvorena od 13. do 22. prosinca u Multimedijalnom centru Centra tehničke kulture Rijeka.

Ocjenska lista: 
Nagrada publike: 
Katalog: 

Stranice