Novi ciklus brodomaketarskih radionica

Nakon uspješnih radionica u školama Istarske županije, djelatnici Hrvatskog saveza brodomaketara ovoga su se puta uputili nešto istočnije, u Delnice i Karlovac, kako bi proveli nove brodomaketarske radionice. Put Delnica krenuli su 14. listopada kako bi u Osnovnoj školi Ivana Gorana Kovačića održali radionicu izrade maketa klasičnih barki tipa rapske lađe i neretvanske trupice. Zbog velikog interesa učenika, profesori i djelatnici Hrvatskog saveza brodomaketara podijelili su se u dvije učionice kako bi učenicima omogućili pojedinačni pristup tijekom radionice.

Prvu grupu učenika sačinjavali su učenici 5. i 6. razreda koji su izrađivali makete prema uputama djelatnika Hrvatskog saveza brodomaketara, dok su drugu grupu učenika sačinjavali učenici 6., 7. i 8. razreda. Učenici su pokazali veliki interes za radionice te su uspješno obavili svoje zadatke izrade maketa brodova koje su zadržali kao nagradu za svoj trud i rad. Njihovi profesori tehničke kulture pokazali su veliko zadovoljstvo te su nagovijestili nastavak  suradnje u polju brodomaketarstva i brodomodelarstva.

Nakon što su završile edukacije mlađih naraštaja brodomaketara, djelatnici HSB-a uputili su se prema Karlovcu kako bi radionicu brodomaketarstva održali sa starijom populacijom, točnije, sa profesorima tehničke kulture. Radionica je održana u prostorima Zajednice tehničke kulture grada Karlovca, a djelatnici HSB-a su pred desetak profesora tehničke kulture prezentirali cilj i svrhu uvođenja profesora tehničke kulture u funkciju budućih mentora kroz projekt „Naš mali škver“. Kroz teorijski dio naglašeni su važnost i utjecaj profesora kao budućih edukatora u polju brodomaketarstva, dok je u praktičnom dijelu naglasak stavljen na  samu izradu maketa pasare s veslima.

Kao nagradu za sudjelovanje u programu „trenera“ brodomaketarstva profesorima su podijeljene edukativne mape sačinjene od pet maketa brodova i brodica koje sadrže priče o brodovima i brodicama koje se u njoj nalaze, te detaljna video uputstva kako izraditi svaku od navedenih maketa. Profesori su pokazali velik interes te su istaknuli kako će makete iz edukativne mape koristiti u svrhu samostalnih brodomaketarskih radionica u sklopu nastavne ili izvannastavne aktivnosti.

Djelatnici Hrvatskog saveza brodomaketara nakon uspješnih educiranja starije i mlađe populacije u svrsi brodomaketarstva uvidjeli su da interes za brodomaketarstvom ne poznaje godine.