Treći partnerski sastanak projekta Od vizije do modela

 
Dana 01/12/2022. partneri na projektu Od vizije do modela održali su svoj treći partnerski sastanak u online formatu.
 
Tema sastanka bila je koordinacija nadolazećih aktivnosti između partnera, u projektnom elementu 1 Jačanje kapaciteta lokalnih organizacija civilnog društva, a koje se odnose na osmišljavanje i izradu edukacijskog kita u trajanju od 10 sati za 10 sudionika te na te na izradu video uputa u svrhu jačanja kapaciteta provedbe aktivnosti obrazovanja djece i mladih u trajanju od 6 sati za 10 sudionika.
Po završetku navedenih radionica svaki partner je u obvezi izraditi jednu maketu broda koji je bio predmet izrade edukacijskog kita, koristeći stečena znanja i vještine s radionica. 
 
 
Raspored radionica bit će usklađen prema raspoloživosti svih partnerskih organizacija.