Upravna tijela

Tijela Saveza su: Skupština, Izvršni odbor i Nadzorni odbor. Najviše tijelo Saveza je Skupština koju čine po 3 predstavnika svake članice Saveza. Sastaje se jednom godišnje. Skupština Saveza usvaja izvještaj o radu te bira članove Izvršnog odbora i Nadzornog odbora na mandat od četiri godine.

IZVRŠNI ODBOR

  1. Mladen Mitić, predsjednik
  2. Mirko Mrkajić, dopredsjednik
  3. Olivera Stanić, tajnica
  4. Branko Vekarić, član
  5. Igor Petrović, član