Maketarski klub “Zeppelin”

Naziv organizacije: Maketarski klub "Zeppelin"
Sjedište i adresa organizacije:Korzo 2a, 51000 Rijeka
OIB: 41119748674
Telefon: 051 300737
E-mail: exluppis@yahoo.com

Ime i prezime predsjednika: Igor Petrović
Ime i prezime tajnika: Vojislav Jereb
Godina osnutka: 1993.
Datum upisa u registar: 12.10.2006
Registarski broj: 08002439
Registrirana kod: Ured za opću upravu Primorsko-goranske županije
Zemljopisno područje djelovanja udruge: Primorsko-goranska županija
Broj članova udruge: 10 stalnih i 12 počasnih članova

Maketarski klub "Zeppelin" osnovan je 1993. godine, kao neformalno udruženje maketara sa područja grada Rijeke, Matulja, Opatije, Kraljevice  i Krka, čiji su članovi godinama  ranije bili djelovali potpuno isto kao i prije registriranja do kojega je došlo 2006 godine. Udruga je osnovana s ciljem  poticanja i promicanja maketarstva na području naše županije.

Osnovni cilj djelovanja i rada “Zeppelina” je okupljanje sadašnjih i budućih maketara, kao i promicanje maketarstva kroz  organizirano, kvalitetno i stručno provođenje različitih aktivnosti usmjerenih na opismenjavanje i stručno usavršavanje mladeži, djelatnika i ostalog građanstva u

domeni maketarstva. Tako je već 1993. godine organizirana prva maketarska izložba sa pratećom izložbom fotografija u Muzeju grada Rijeke.

Udruga okuplja osobe koje se bave brodomaketarstvom, izradom statičkih maketa  brodova, aviona i vozila, kao i maketa figura. Svi članovi aktivno izlažu na državnim i međunarodnim natjecanjima  te su hrvatski predstavnici na europskim i svjetskim natjecanjima i izložbama. Tijekom godina članovi udruge “Zeppelin” osvojili su brojne domaće i međunarodne medalje i priznanja.