Širenje malih škverova u regiji

Uvođenjem brodomaketarskih radionica u sustav redovitih ili izvannastavnih aktivnosti nastoji se širiti potreba za kontinuiranim održavanjem istih u obrazovnim ustanovama, s naglaskom na stvaranju novih naraštaja brodomaketara. Pored djelatnika Hrvatskog saveza brodomaketara (HSB), kao stručnjaka u implementiranju znanja i vještina izrade maketa brodova i brodica, nastoji se proširiti znanja i na profesore tehničke kulture u osnovnim škola. Projekt „Naš mali škver“ radi na edukaciji profesora tehničke kulture kako bi samostalno provodili brodomaketarske radionice. Interes za širenjem vrijednosti izrade maketa tradicijskih brodova i brodica iskazali su članovi Društva pedagoga tehničke kulture Bjelovarsko – bilogorske i Zadarske županije.

Društvo pedagoga tehničke kulture Bjelovarsko-bilogorske županije okupilo je petnaestak profesora tehničke kulture u prostorima Zajednice tehničke kulture grada Bjelovara koji su 5. studenog 2021. godine preko online aplikacije Microsoft Teams pratili predavanja od strane djelatnika HSB-a. Kroz predavanje profesori su upoznati sa procesom izrade maketa brodova te im je objašnjeno što se očekuje od profesora nakon što završe edukaciju za samostalnog „trenera“ brodomaketarstva. Nakon što se profesore uvelo u projekt „Naš mali škver“ nastavljen je rad na praktičnom dijelu izrade makete broda i to na izradi makete primorske barke. Kao nagradu za sudjelovanje u programu „trenera“ brodomaketarstva profesorima su podijeljene edukativne mape sačinjene od pet maketa brodova i brodica koje sadrže priče o brodovima i brodicama koje se u njoj nalaze, uz detaljna video uputstva kako izraditi svaku od navedenih maketa.

Uspjeh same radionice u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji nastavljen je i u Zadarskoj županiji, gdje je desetak profesora 13. studenog 2021. putem online radionice odradilo teorijski i praktični dio projekta na primjeru makete rapske lađe. Kao i profesori u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, profesori Zadarske županije nagrađeni su edukativnim mapama koje će koristiti prilikom nastavnih ili izvannastavnih aktivnosti.

Djelatnici HSB-a uvidjeli su da interes za brodomaketarstvom raste i nastavit će svoju misiju širenja „škverova“ po školama i drugim obrazovnim ustanovama, kako bi se broj brodomaketara mogao povećati u svim regijama Republike Hrvatske.