Centar tehničke kulture Rijeka

Naziv organizacije: Centar tehničke kulture Rijeka
Skraćeni naziv: CTK Rijeka
Sjedište i adresa organizacije: Školjić 6, 51000 Rijeka
Telefon: 051/327 183, 051/327 155
Telefaks: 051/338 531
E-mail: info@ctk-rijeka.hr
Web: www.ctk-rijeka.hr
Ppredsjednik: Marko Sokolić
Tajnica: Olivera Stanić

Godina osnutka: 1993. g.
Datum upisa u registar:
Registarski broj:
Registrirana kod: Ured za opću upravu Primorsko-goranske županije
Zemljopisno područje djelovanja udruge: Primorsko-goranska županija
Broj članova udruge:

Centar tehničke kulture Rijeka neprofitna je nevladina organizacija registrirana 1993. godine na inicijativu Zajednice tehničke kulture sa zadatkom da djeluje na poticanju i promicanju tehničke kulture, informatike i kulture općenito kroz organizirane sadržaje u cilju poticanja interesa djece, mladeži, djelatnika i ostalog građanstva na području znanstvene, tehničke i informatičke kulture uz njenu primjenu u gospodarskom i svakodnevnom životu, te promidžbi znanstvenih, tehničkih, informatičkih i kulturnih dostignuća. Rad organizacije koordinira i nadgleda izvršni i nadzorni odbor koji se sastoji od devet članova izvršnog odbora i tri člana nadzornog odbora.

Kroz organizirane sadržaje, izvaninstitucionalno obrazovanje, potiče prvenstveno mlade, a potom i ostalo građanstvo, da se opismenjuju, obrazuju i stručno usavršavaju na području tehničke i informatičke kulture. Programi su bazirani na individualnom pristupu i razvoju kompetencija osobe. Krajnji cilj je jačanjem i upućivanjem pojedinaca na praktičnu primjenu stečenih znanja i vještina, jačati sredinu u kojoj djeluju, posebice civilni sektor. Kroz partnerske projekte pomaže udrugama da se i same tehnološki i informatički razvijaju, kao i da potiču svoje članove na osobni razvoj i tehničko i tehnološko opismenjivanje. Potičući komunikaciju i informiranost povećava se i osobna uključenost pojedinca, čime se direktno utječe i na razvoj demokratskoga društva.

CTKRijeka u svom je dosadašnjem radu realizirao velik broj programa/projekata. Radeći s različitim ciljanim skupinama društva, uvijek je usmjeren na korištenje informatičko-komunikacijske tehnologije u neposrednoj primjeni s ciljem poboljšanja standarda svih, te razvoja civilnoga i demokratskoga društva. Organizirano i kontinuirano provodi obrazovne programe, programe osposobljavanja i stručnoga usavršavanja mladih i ostaloga građanstva, ukazujući da je tehnički i informatički pismeno stanovništvo jedan od preduvjeta razvoja civilnoga i demokratičnoga društva. U realizaciji programa vodi se računa o ravnomjernom uključivanju korisnika bez obzira na osobne različitosti. Programe u pravilu realiziramo uz pomoć ostalih udruga te predstavnika lokalne samouprave, a s nekima razvijamo i partnerske odnose, vezano za odgovarajuće područje djelovanja i potrebne kompetencije.