HSB je izradio kitove za provedbu brodomaketarskih aktivnosti

U 2018. godini Hrvatski savez brodomaketara je u svojim programskim aktivnostima stavio naglasak na razvoj kitova maketa brodova kao osnovnog materijala za provedbu brodomaketarskih radionica.

Ostvarene su tri izvedbe dizajna barki namijenjenih za edukativne-brodomaketarske radionice. Prvi kit predstavlja jednostavniji model barke pod nazivom primorska barka - drveni kit za sastavljanje s već izrezanim elementima, koji je namijenjen uzrastu nižih razreda osnovne škole. Drugi kit za izradu barke tipa pasara namijenjen je starijim uzrastima osnovne škole kao i srednjoškolcima. Isti prestavlja složeniji i detaljniji model barke u odnosu na prvi kit. Pored navedenih, razrađen je i 3D model barke tipa pasara na kojemu se mogu učenicima prikazati svi važni konstruktivni elementi barke te je isti model pripremljen i za njegovo printanje na 3D printeru. S članovima upravnog odbora dogovoren je i daljni smjer i način razrade drugih, dodatnih školsko-edukativnih kompleta kao i eventualna dodatna dorada već postojećih kitova.