Klub maketara Pula 2004

Naziv organizacije: Klub maketara Pula 2004
Sjedište i adresa organizacije: Valdebečki put 17, 52100 Pula
Telefon: 052/506 087
Telefaks: -
E-mail: record1976@gmail.com
Web: -
Ime i prezime predsjednika/ce: Richard Peršić
Godina osnutka: 2004.g.
Datum upisa u registar: 14.12.2004.
Registarski broj: 18001386
Registrirana kod: Ured za opću upravu Istarske županije
Zemljopisno područje djelovanja udruge: Istarska županija