Brodomaketarski Klub “Leut” Makarska

Naziv organizacije: Brodomaketarski Klub “Leut” Makarska
Sjedište i adresa organizacije: Šetalište Sv. Petra 2 , 21300 Makarska
Telefon: 098/222 764
Telefaks: -
E-mail: -
Web: -
Ime i prezime predsjednika: Mirko Mrkajić
Ime i prezime tajnika: Sloven Mladinov

Godina osnutka: 1.3.2007.
Datum upisa u registar: 30.4.2007.
Registarski broj: 17002883
MB: 2233363
Registrirana kod: ured državne uprave Splitsko-dalmatinske županije služba opće uprave ispostava Makaraska
Zemljopisno područje djelovanja udruge: Makarsko primorje
Broj članova udruge: 12

Osnivačka Skupština BMK «Leut» održana je u mjesecu travnju 2007. godine uz prigodnu izložbu desetak budućih članova. Inače brodomaketarstvo u Makarskoj je našlo svoje mjesto već 1949. godine kada je na inicijativu Pomorsko-brodarskog saveza Narodne tehnike u to vrijeme lociran u Zagrebu, potaknuo osnivanje PBD-a današnjeg J.K. Bura. Obzirom da je odmah dobiven prikladan prostor, to je potaklo neslućeni razvoj tehničke kulture pa i brodomaketarstva. Tako je 1967. godine realizirana i izložba maketa u klupskom prostoru. U stvari brodomaketarstvom bavile se individualno desetak maketara što je potaklo najstarijeg da osnuje Udrugu i eventualno potakne prijenos znanja i iskustva na mlaðe.

Sveukupna djelatnost nažalost u prijeðenom periodu svela se je na organiziranje izložbi u Makarskoj i Podgori jer nije dobiven radni prostor. Orijentacija Udruge uz suglasnost članova usmjerena je na brodove sa Jadrana za što postoje opravdani razlozi. Ocjenjujem vrlo pozitivnim djelatnost Saveza posebno organizacijom izložbi što omogućuje razmjenu ideja, usmjeravanje i prilagoðavanje meðunarodnim pravilima.