Poziv na predstavljanje knjige „Traditional Boats of the Croatian Adriatic Coast“

Kao kapetan bakarske ispostave Lučke kapetanije u Rijeci, pa do prikazivanja brodova u umanjenom mjerilu, evidentno je da Luciano Keber živi za more, plovidbu, brodogradnju i brodomaketarstvo. Sve što treba znati o našoj brodograđevnoj tradiciji drvenih barki i remek-djelima drvene brodogradnje s hrvatske strane Jadrana, predstavit će se u Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja Rijeka  u četvrtak, 5. studenog 2020, u 17:00 sati na predstavljanju knjige „Traditional Boats of the Croatian Adriatic Coast“.

Kao autor knjiga, publikacija i članaka nikad nije skrivao ponos i ljubav prema pomorskoj tradiciji, te u svojoj novoj knjizi „Traditional Boats of the Croatian Adriatic Coast“ izlaže dugogodišnje istraživanje na temu tradicijskih barki na hrvatskoj strani Jadrana. Pored vlastitog osebujnog znanja  iz tematike tradicijske  brodogradnje, na knjizi je surađivao i s drugim povjesničarima i brodograditeljima drvenih barki i brodova. U svojoj najnovijoj knjizi Luciano Keber donosi prikaz povijesti, tehnike i način izrade barki zajedno s njihovim očuvanim nacrtima.

Luciano Keber ne samo da je vrsni brodomaketar i poznavatelj pomorske baštine, već je učitelj brojnim naraštajima bromaketara i sudaca koji su njegova znanja i tehnike primijenili i u svom radu. Bio je predsjednik Hrvatskog saveza brodomaketara, organizirao je četrdesetak autorskih izložbi, međunarodni je brodomaketarski sudac, osnivač udruge brodomaketara „Liburno“ te suradnik na nekoliko kolegija na Pomorskom fakultetu u Rijeci.

Ovom promocijom knjige, organizatori i gospodin Keber, još jednom žele ukazati na važnost održavanja pomorske baštine i tradicije.