Prijava brodomaketara - 25. državno natjecanje brodomaketara

Popunjavanjem ovog obrasca prijavljujete brodomaketara na državno natjecanje koje će se održati u Rijeci 2020. godine.

Podaci o natjecatelju
Odaberite "Da" ukoliko Vam treba smještaj u Rijeci za vrijeme održavanja državnog natjecanja brodomaketara.
Adresa
Polje napomena služi za upis dodatnih komentara ili pitanja vezanih uz ovaj obrazac.