Prijava brodomaketara - 26. državno natjecanje brodomaketara

Popunjavanjem ovog obrasca prijavljujete brodomaketara na državno natjecanje koje će se održati u Rijeci 2021. godine.

Podaci o natjecatelju
Pristupninu je potrebno platiti za svaku prijavljenu maketu. Za seniore cijena iznosi 50,00 kn po maketi, a za juniore 20,00 kn po maketi.
Odaberite "Da" ukoliko Vam treba smještaj u Rijeci za vrijeme održavanja državnog natjecanja brodomaketara.
Adresa
Polje napomena služi za upis dodatnih komentara ili pitanja vezanih uz ovaj obrazac.