Prijava maketa

Ova prijavnica se koristi za prijavu maketa brodova. U prijavnici treba popuniti podatke o brodomaketaru te podatke o maketi (razred, naziv, tip, fotografija, kratki opis, mjerilo i dimenzije).
Prijavnica se ispunjava za svaku maketu posebno.