Prijavnica za brodomaketarske saveze

Ova prijavnica se koristi za prijavu vašeg saveza na Svjetsko natjecanje. Potrebno je popuniti podatke o organizaciji te podatke za izdavanje računa.
Ova prijavnica se ispunjava samo jednom.