Raspis - državno natjecanje 2018.

23. DRŽAVNO NATJECANJE BRODOMAKETARA
12. HRVATSKA OCJENSKA IZLOŽBA MAKETA BRODOVA "RIJEKA 2018"
PO PRAVILIMA NAVIGA
28. svibnja – 07. lipnja 2018., 
 

ORGANIZATORI
HRVATSKI SAVEZ BRODOMAKETARA
CENTAR TEHNIČKE KULTURE RIJEKA

SUORGANIZATOR
HRVATSKA ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE

MJESTO ODRŽAVANJA
Edukacijsko-izložbeni prostor Centra tehničke kulture Rijeka, Školjić 6, Rijeka

VRIJEME ODRŽAVANJA
od 28.05. do 07.06.2018.

UVJETI (PRAVO) SUDJELOVANJA
Svi građani Republike Hrvatske, kao i strani državljani.

UVJETI I NAČIN PRIJAVE
Na priloženoj prijavnici najkasnije do 27.04.2018.g. na adresu:
Hrvatski savez brodomaketara
Školjić 6, 51000 Rijeka
Za «Hrvatsku ocjensku izložbu 2018»
Ili fax: 051/338-531, e-mail: info@hsb.hr
Prijaviti se možete i putem web obrasca (prijavnica) na stranici www.hsb.hr. Ako niste u mogućnosti popuniti web obrazac, molimo kontaktirajte CTK Rijeka na telefon: 051/327-155

PREUZIMANJE MAKETA

Edukacijsko-izložbeni prostor Centra tehničke kulture Rijeka, Školjić 6, 51000 Rijeka, preuzimanje u terminu:
25.05.2018. od 15:00-17:00 / 27.05.2018. 08:00-09:30

PRISTUPNINA
50 kn / modeli seniora
20 kn / modeli juniora

OCJENJIVANJE MAKETA
Edukacijsko-izložbeni prostor Centra tehničke kulture Rijeka Školjić 6, Rijeka, samo za preuzete makete do trenutka početka ocjenjivanja: 27.05.2018. od 9:30–19:00
Ocjenjivanje će se vršiti prema pravilima NAVIGA-e. Pravila možete podignuti na web stranici www.hsb.hr

ODGOVORNOST PRIREĐIVAČA
Tijekom izložbe makete će biti osigurane i zaštićene vitrinama. Priređivač ne snosi troškove rizika transporta maketa i ne snosi odgovornost za izlagače – natjecatelje. Priređivač preuzima odgovornost za eksponate od trenutka prihvata do trenutka povrata makete vlasniku (autoru).

NAGRAĐIVANJE
Prema Nacionalnim pravilima: zlatno, srebrno i brončano odličje, te prijelazni pokal za apsolutno najbolju maketu natjecanja.
Nagrada publike: zlatno, srebrno i brončano odličje.

SMJEŠTAJ
Prema izjavljenoj namjeri priređivač može osigurati smještaj u ime natjecatelja.

POVRAT MAKETA
07.06.2018.g. - poslije zatvaranja i podjela priznanja i odličja

Za sve upite stojimo Vam na raspolaganju! Sve informacije su dostupne na web stranici: www.hsb.hr