Raspis - državno natjecanje 2020.

25. DRŽAVNO NATJECANJE BRODOMAKETARA
13. HRVATSKA OCJENSKA IZLOŽBA MAKETA BRODOVA "RIJEKA 2020"
PO PRAVILIMA NAVIGA
10. – 23. srpnja 2020., 
 

ORGANIZATORI
HRVATSKI SAVEZ BRODOMAKETARA
CENTAR TEHNIČKE KULTURE RIJEKA

SUORGANIZATOR
HRVATSKA ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE

MJESTO ODRŽAVANJA
Edukacijsko-izložbeni prostor Centra tehničke kulture Rijeka, Školjić 6, Rijeka

VRIJEME ODRŽAVANJA
od 10.07. do 23.07.2020.

UVJETI (PRAVO) SUDJELOVANJA
Svi građani Republike Hrvatske, kao i strani državljani.

UVJETI I NAČIN PRIJAVE
Na priloženoj prijavnici najkasnije do 05.07.2020.g. na adresu:
Hrvatski savez brodomaketara
Školjić 6, 51000 Rijeka
Za "Hrvatsku ocjensku izložbu 2020"
Ili fax: 051/338-531, e-mail: info@hsb.hr
Prijaviti se možete i putem web obrasca (prijavnica) na stranici www.hsb.hr. Ako niste u mogućnosti popuniti web obrazac, molimo kontaktirajte CTK Rijeka na telefon: 051/327-155

PREUZIMANJE MAKETA

Edukacijsko-izložbeni prostor Centra tehničke kulture Rijeka, Školjić 6, 51000 Rijeka, preuzimanje u terminu:
10.07.2020. od 15:00-17:00 / 12.07.2020. 08:00-08:30


OCJENJIVANJE MAKETA
Edukacijsko-izložbeni prostor Centra tehničke kulture Rijeka Školjić 6, Rijeka, samo za preuzete makete do trenutka početka ocjenjivanja: 12.07.2020. od 9:00–19:00
Ocjenjivanje će se vršiti prema pravilima NAVIGA-e. Pravila možete podignuti na web stranici www.hsb.hr 
Svjetsko natjecanje maketa brodova u klasi C prema NAVIGA pravilima ove godine se održava u Rijeci. Najbolje makete državnog natjecanja direktno ulaze u brodomaketarsku reprezentaciju, a svaka reprezentacija može na natjecanje prijaviti najviše 15 modela po jednoj sekciji. Svjetsko natjecanje će se održati od 12.09. do  20.09.2020. u Rijeci na adresi RiHub; Ulica: Ivana Grohovca 1/a, 51000 Rijeka.

ODGOVORNOST PRIREĐIVAČA
Tijekom izložbe makete će biti osigurane i zaštićene. Priređivač ne snosi troškove rizika transporta maketa i ne snosi odgovornost za izlagače – natjecatelje. Priređivač preuzima odgovornost za eksponate od trenutka prihvata do trenutka povrata makete vlasniku (autoru).

NAGRAĐIVANJE
Prema Međunarodnim pravilima Naviga: zlatno, srebrno i brončano odličje, te prijelazni pokal za apsolutno najbolju maketu natjecanja.
Nagrada publike: zlatno, srebrno i brončano odličje.

SMJEŠTAJ
Prema izjavljenoj namjeri priređivač može osigurati smještaj u ime natjecatelja.

POVRAT MAKETA
23.07.2020.g. - poslije zatvaranja i podjela priznanja i nagrade publike

Za sve upite stojimo Vam na raspolaganju! Sve informacije su dostupne na web stranici: www.hsb.hr