Upravna tijela

Tijela Saveza su: Skupština, Izvršni odbor i Nadzorni odbor. Najviše tijelo Saveza je Skupština koju čine po 3 predstavnika svake članice Saveza. Sastaje se jednom godišnje. Skupština Saveza usvaja izvještaj o radu te bira članove Izvršnog odbora i Nadzornog odbora na mandat od četiri godine.

IZVRŠNI ODBOR

  1. Olivera Stanić, predsjednica
  2. Mladen Mitić, dopredsjednik
  3. Ognjen Andrić, tajnik
  4. Mirko Mrkajić, član
  5. Richard Peršić, član